Facebook Twitter
finance--directory.com

BàI VIếT MớI NHấT - TRANG: 8

Động Não Theo Cách Của Bạn để Làm Giàu!

Đăng trên Tháng Mười 24, 2020 bởi Nestor Villamil
Một thỏa thuận tốt đã được thảo luận về khái niệm tư duy nhóm.Các thành viên đều tham gia giải quyết các vấn đề, khám phá những ý tưởng mới hoặc mơ ước các dịch vụ.(Nhiều đầu tốt hơn một?)Họ thảo luận về hàng hóa, ý tưởng hoặc vấn đề với mỗi cá nhân ném ra việc họ xin tài trợ đối tượng Không quan trọng nó có vẻ vô lý như thế nào...

Dòng Tiền Là Gì?

Đăng trên Thang Chín 13, 2020 bởi Nestor Villamil
Dòng tiền đơn giản có nghĩa là số tiền kiếm được và để lại một doanh nghiệp hoặc hộ gia đình nhỏ.Tiền chảy ngay vào một doanh nghiệp bằng các doanh thu và thông qua việc thực hiện đúng chi phí.Tiền chảy ngay vào một hộ gia đình dưới nhiều hình thức.Bạn hiện đang nhận được tiền từ việc giải quyết hoặc xổ số có cấu trúc? Đó là những dòng tiền đến...