Facebook Twitter
finance--directory.com

BàI VIếT MớI NHấT - TRANG: 5

Thẻ Tín Dụng Và Các Khoản Vay Vốn Chủ Sở Hữu Nhà - Đọc Bản In đẹp

Đăng trên Tháng Tư 11, 2022 bởi Nestor Villamil
Những ngày này, cuộc sống của mọi người đều bị gánh nặng bằng giấy tờ.Với các tờ báo, tạp chí, hóa đơn, thư rác và những người hiểu biết về không gian trong ngày của họ, rất ít người có thời gian và năng lượng để nhìn vào từng chút một tờ giấy theo cách của họ.Thật không may, nó trở nên cần thiết hơn rất nhiều để kiểm tra cẩn thận các hóa đơn và hợp đồng, vì các hình phạt khác nhau đã tìm được đường vào bản in nhỏ của nợ thẻ tín dụng, cho vay vốn chủ sở hữu và hợp đồng thế chấp...

Hiểu Các điều Khoản Tài Chính Cơ Bản

Đăng trên Bước Dều 3, 2022 bởi Nestor Villamil
Nếu bạn như nhiều người, bạn không phải lúc nào cũng biết rõ những gì mọi người đang thảo luận liên quan đến các khoản vay.Không hiểu thuật ngữ thiết yếu liên quan đến các khoản vay, bạn chỉ đơn thuần là không thiết lập để đưa ra quyết định sáng suốt liên quan đến việc áp dụng tài chính.Có một lựa chọn rất lớn các điều khoản; Đây là một trong những điều quan trọng nhất:Tài sảnTài sản phục vụ như một bất cứ điều gì nắm giữ giá trị...

Một Mồi Về Giao Dịch Hàng Hóa

Đăng trên Tháng Hai 18, 2022 bởi Nestor Villamil
Mặc dù hầu hết các nhà đầu tư chỉ làm quen với giao dịch vốn chủ sở hữu, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc quỹ tương hỗ, hoặc mua nợ, chẳng hạn như trái phiếu ví dụ, giao dịch hàng hóa thường bị bỏ qua mặc dù nó sở hữu một số lợi ích so với các phong cách đầu tư khác.Hãy bắt đầu bằng cách xác định 'hàng hóa' là gì để bắt đầu...

Bảo Vệ Tài Sản Ngoài Khơi

Đăng trên Tháng Một 7, 2022 bởi Nestor Villamil
Các công cụ bảo vệ tài sản ngoài khơi không còn thuộc về vương quốc của những người giàu có nhất với các cố vấn tài chính được trả lương cao.Do web và toàn cầu hóa thị trường tài chính, có nhiều công ty sẽ giúp bất cứ ai "đi ra ngoài".Dưới đây là một số thực sự là một giới thiệu ngắn gọn về một trong những công cụ phổ biến nhất của bảo vệ tài sản ngoài khơi và cách chúng có thể được sử dụng bởi những người kinh doanh web và các nhà tiếp thị trực tuyến như bạn để cuối cùng bảo vệ và phát triển tổ chức của bạn...

Ngân Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ

Đăng trên Tháng Chạp 17, 2021 bởi Nestor Villamil
Bắt đầu một doanh nghiệp mới thực sự là một nhiệm vụ đáng sợ, nhất là do các hệ thống tài chính bạn phải thiết lập cùng với các hệ thống tài chính kinh doanh của mình.Có rất nhiều bộ phận để tài chính tổ chức của bạn.Bất cứ quy mô nào, doanh nghiệp kinh doanh đều tiếp tục có một trình độ phức tạp...