Facebook Twitter
finance--directory.com

Juridisk Finansiering: Ny Nisch För Finansiella Tjänster

Publicerat på Januari 5, 2023 av Nestor Villamil

Hur man finansierar fall är inte vanlig kunskap om listan över allmän befolkning, betydligt mindre på listan över lagligt fält tillsammans.

Finansiering av stämningsansökan är verkligen ett relativt nytt fenomen inom finanssektorn som helt klart är drygt sex år. gammal. I grund och botten om en advokat innehåller ett ärende som tas till sitt företag och vid första granskningen bestämmer att det har en stark meriter - kommer han då att behöva pengar och tid att bygga upp och "utplåna" vissa grundläggande fakta. Denna fas, kallad "upptäcktsperiod", kan pågå nästan ett år till många år enligt de inblandade komplexiteten.

Om företagets pengar inte kan upprätthålla denna kostnad kan du hitta finansieringskällor som kommer att främja det nödvändiga kapitalet. De fokuserar på att hitta ärenden som har en stark odds för att vara vinnare och också har en intern advokat som granskar sådana fall. Efter att advokaten har bekräftats som en giltig risk av finansieringskällan, avanceras pengar, normalt i steg runt en överenskommen gräns. En pant eller ett rättsligt krav skapas sedan för att vid avvecklingen och avgifterna sprids till finansiären. Om fallet går förlorat; De flesta finansiärer har inte någon möjlighet - så uppenbarligen kan deras juridiska team se med Hawk Eyes på fallets fördelar.

En annan nyligen skapad nisch på denna arena är finansiering av oavsiktlig skada, även känd som laglig finansiering före föreningen. Prova alla stora gula sidor under advokater och advokater av oavsiktlig skada kommer att dominera. Många människor som har drabbats av en personskada - vare sig det är inom en bilolycka eller glid och fall etc. - kan inte på grund av tillståndet fortsätta stadigt att arbeta. Deras advokater kan finansiera föremål som är direkt kopplade till ärendet men

Kan inte direkt ge personliga framsteg med sina kunder i allmänhet i de flesta stater eftersom det kommer att vara en intressekonflikt.

Samma grundläggande förfarande gäller inom dessa finansiärer har advokater internt som är bekanta med dessa fall och kommer att avgöra chanserna för framgångsrikt snabbt. De skadade parterna är avancerade pengar som gör att de kan täcka sina räkningar och överleva tills medel har uppnåtts. För många människor i detta exempel betyder att öka mot en försäkringsleverantör djupa fickor och mycket tålamod.

En viktig punkt borde noteras här - dessa fonder är inte lån. Finansiering inkluderar normalt ett väldefinierat återbetalningsschema, vanligtvis varje månad och det finns ett arrangerat datum för slutbetalning. Den högra terminen heter ett förskott och avgifterna härrör från mängden risk som är inblandad. En incident kan tänkas gå från nästan ett år till många år - du kan inte hitta några solida regler. Förskottet har inga "i förväg" avgifter eller månatliga premier som förfaller och återigen om ärendet går förlorat är din klient inte skyldig återbetalning.

Av anledningen till att just sagt prissätts dessa medel baserat på risken. Men för de flesta som har gått ut ur resurser ger detta dem vistelse för att gå upp mot djupa fickor och otroligt få en större bosättning. Advokaten kan också få hjälp av att sakna att stanna snabbt.

Vissa har uttryckt oro över att typen av tjänst kommer att resultera i en ytterligare tillväxt av rättstvister och "frivoliga" stämningar. Egentligen gäller det motsatta. Advokater för finansiärerna måste bedöma varje fall med tydliga ögon eller de står för att inte bara minska alla pengar som är avancerade utan kanske deras helt egna jobb. De blir någon form av siktmekanism som skiljer vete från chaffeln.

Den här tjänsten är inte för alla-utan också för advokater som kommer mot massiva utgifter före rättegången och på grund av deras klienter som inte har något alternativt sätt att näringar förrän medel har nåtts förhandsbosättning har ett livskraftigt alternativ.